PÄRNU KALEV SPORDIKOOL

Jur. nimetus:PÄRNU SPORDISELTSI "KALEV" SPORDIKOOL
Reg nr: 80083879
Aadress: Ringi 14a, 80014 Pärnu
Telefon: 56461431
Kontaktisik: Kaido Juurik
E-mail: kaidojuur@hot.ee
Koduleht: http://www.pyhaloomaaed.ee
Spordikooli ametlik nimetus on: Pärnu Spordiseltsi Kalev Spordikool
Spordikooli asukoht on Ringi 14 a, Pärnu. Spordikooli tegevuspiirkonnaks on Pärnu linn.

Pärnu Spordiseltsi “Kalev” Spordikool on 1954.a. asutatud VSÜ “Kalev” Spordikooli tegevuse jätkaja.

Pärnu Spordiseltsi Kalev Spordikool on eraõigusliku juriidilise isiku omandil põhinev erahuvialakool, mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub lastele ja noortele vastavalt nende soovile ja eeldustele täiendavaid võimalusi sportlikuks treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks.

Spordikool tegutseb mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud Pärnu Spordiseltsi “Kalev” õppeasutusena.

Spordikool juhindub oma tegevuses erakooliseadusest, Pärnu Spordiseltsi “Kalev” põhikirjast ja töösisekorra eeskirjadest, käesolevast põhikirjast, kinnitatud ja registreeritud õppekavast ning nendega kooskõlas omaniku poolt kehtestatud normidest, ettekirjutustest ja juhenditest ning teistest õigusaktidest.

Spordikoolis töötab viies osakonnas kokku 33 õppegruppi 312 õpilase ja 17 treeneriga.
Alates 1996. aasta 1. jaanuarist on koolis viis osakonada: AERUTAMINE, AKADEEMILINE SÕUDMINE, JALGRATTASPORT, PURJETAMINE, JALGPALL.


EJL litsentseeritud sportlased