Kohtunike Kogu

Kohtunike kogu juhatus:

Rein Solnask juhatuse esimees

rein.solnask@gmail.com

Mihkel Nanits   mihkel.nanits@gmail.com
Mari Paal   mari.paal@raad.tartu.ee

Raivo Rannamets

  raivo.rannamets@gmail.com
Raimo Ronimois  

raimo.ronimois@gmail.com