Kutsekomisjon

EOK jalgrattaspordi treenerite kutsekomisjon

EOK jalgrattaspordi treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega:

 1. Jüri Kalmus, Eesti Jalgratturite Liit, esimees
 2. Urmas Karlson, Eesti Jalgratturite Liit, aseesimees
 3. Madis Lepajõe, Eesti Jalgratturite Liit
 4. Kert Martma, Tallinna Ülikool
 5. Indrek Rannama, Tallinna Ülikool
 6. Kersti Rodes, SA Kutsekoda
 7. Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee

 

Info: Urmas Karlson, tel. 6031545, ejl@ejl.ee

 

EOK jalgrattaspordi treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Jalgrattasport

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
 1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
 2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
 3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
 4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.