Tasu määrad

Kultuuri Kutsenõukogul on järgmised kutseeksami tasu määrad:  
 

 

 
  Abitreener, tase 3 32 €
  Nooremtreener, tase 4 38 €
  Treener, tase 5 45 €
  Vanemtreener, tase 6 58 €
  Meistertreener, tase 7 64 €
  Eliittreener, tase 8 75 €

Kutseeksami tasu makstakse vastava spordialaliidu arveldusarvele või tasutakse sellele spordialaliidule sularahas.

Kutsekomisjonil on õigus jagada kutseeksami tasu kaheks osaks, millest esimene osa tuleb tasuda enne dokumentide esitamist Kutsekomisjonile ja teine osa enne kirjalikku eksamit.

Kutsekomisjonil on õigus määrata eksamitasu osade suurused.